כמה עולה העסקה של עובד זר

א.ב המרכז הישראלי לעובדים זרים בע"מ

שכר מינימום

בהתאם להוראות החוק והנוהל שכרו של עובד זר אינו יכול להיות נמוך מגובה שכר המינימום העומד כיום על כ 5,300 ש"ח. משכר בסיס זה רשאי המעסיק להפחית הוצאות שונות לרבות בגין דיור ומזון שהוציא עבור העובד. ההפחתה אינה יכולה לעלות על 25% מגובה השכר. יצויין כי בפועל, קיים שכר המקובל בשוק, וייקשה על מעסיק למצוא עובד בשכר נמוך יותר. בין העובד למעסיק חייב להחתם הסכם עבודה בשפה המובנת לשני הצדדים, והעתק ממנו צריך להיות הן בידי המעסיק והן בידי העובד.

הפחתות המותרות בחוק

בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, מותר כי חלק משכרו של העובד ישולם במזון ובמשקאות, ובלבד כי הוסכם על כך מראש ובכתב בין הצדדים. זאת ועוד, עפ"י הנוהג הקיים במגזר זה, משולמות לעובדים מיפרעות על חשבון השכר במהלך חודש העבודה (דמי כיס), ואלו מנוכות משכר העבודה החודשי. הפחתות נוספות שהחוק התיר הינן בגין תמורת המגורים וכן בגין חלק יחסי של הוצאות הביטוח הרפואי. סך כל הניכויים הנ"ל אינו יכול לעלות על 25% משכר העובד באותו חודש.

זכויות סוציאליות

עובד זר זכאי לזכויות סוציאליות מלאות עפ"י החוק, ואלה נגזרות מגובה השכר ומוותק העבודה וכוללות תשלום ימי חופש, חג, ימי מחלה ודמי הבראה.במסגרת השירותים אותם מעניקה חברתנו ללקוחותיה אנו מסייעים בעריכת חוזי העבודה ובביצוע תחשיבי העלות השונים הן בתחילת העבודה והן עם סיומה.

פנסיה ופיצויים

עפ"י צו הרחבה משנת 2008, כל מעביד מחוייב להפריש לחשבון בנק שנפתח לטובת העובד הפרשות חודשיות לטובת פנסיה ופיצויים ובעת סיום יחסי העבודה ביניהם ניתן לבצע תחשיב כולל של סכומים אלה.

ביטוח רפואי

חלה חובה על כל מעסיק לבטח את העובד הזר המועסק אצלו בביטוח רפואי מרגע תחילת עבודתו. ביטוח זה, מעבר להיותו חובה חוקית, מבטיח כי הוצאות טיפול רפואי, בעת הצורך, לא יושתתו על המעסיק.

ביטוח לאומי

חובה חוקית נוספת החלה על המעסיק הינה דיווח למוסד לביטוח לאומי על העסקת עובד, ותשלום חודשי של פנקס תשלומים הנשלח אליו. חובת דיווח זו חלה מיום תחילת ההעסקה. קיימת חשיבות רבה לדיווח זה, בעיקר במקרה של תאונת עבודה.

יצירת קשר

א.ב המרכז הישראלי לעובדים זרים בע"מ כאן בשבילך:

השאירו פרטים ונחזור אליכם.

*בשעות הפעילות של החברה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

?זקוק לעובד זר

אנו התאגיד המוביל בהשמת עובדים זרים בתחום הסיעוד בישראל בעל רישיון הפעלת לשכה פרטית מטעם רשות האוכלוסין וההגירה

חייגו עכשיו: 09-7672345
או השאירו פרטים ומיד ניצור קשר