01.04.2023

לכל לקוחותינו,

בהתאם להחלטת משרד האוצר, החל מיום 1/4/2023 יועלה שכר המינימום ויעמוד על 5,571.75 ₪.

עדכון שכר זה חל גם על עובדים זרים אשר שכר הנטו המשולם להם נמוך משכר המינימום לאחר הפחתת ניכויים מקסימליים המותרים עפ”י החוק. ראו בטבלה המצורפת.

מעסיק המשלם לעובד זר שכר גבוה מהסכום הנקוב בטבלה – אינו חייב להעלות את שכרו.

בעקבות השינוי בשכר המינימום משתנה השכר בגין עבודה ביום המנוחה וביום חג ויעמוד על 380.2 ₪, למקבלי שכר מינימום.

שכר עבודה בגין עבודה ביום חופש יעמוד על 222.87 ₪ למקבלי שכר מינימום.

אזור גאוגרפי

מעסיק משלם שכירות על מקום מגוריו

מעסיק מתגורר בבית בבעלותו

ירושלים

4,324 ₪

4,549 ₪

תל אביב

4,263 ₪

4,518 ₪

חיפה והמרכז

4,433 ₪

4,604 ₪

צפון

4,495 ₪

4,635 ₪

דרום

4,471 ₪

4,622 ₪

כאמור: מעסיק שמשלם לעובד שכר חודשי (= שכר כולל דמי כיס. לא כולל יום מנוחה שבועי) נמוך מהסכום המפורט בטבלה – צריך להעלות את שכר העובד הזר.

 בברכה,

א.ב. המרכז הישראלי לעובדים זרים בע”מ

1.04.2023

To all our customers,

In accordance with the decision of the Ministry of Treasury, as of April 1, 2023, the minimum wage will be raised to 5,571.75 NIS

This salary update also applies to caregivers whose net salary paid to them is lower than the minimum salary after subtracting the maximum deductions allowed by law. See the attached table.

An employer who pays a caregiver a salary higher than the amount specified in the table – does not have to increase his salary.

Following the change in the minimum wage, the wage for working on a day off (weekly/Shabbat)  or a holiday will change to NIS 380.2, for minimum wage earners.

Wages for working on an annual vacation will be NIS 222.87 for minimum wage earners.

Minimum wage table, after maximum deductions, correct as of 4/1/2023:

An employer pays rent for his residence

An employer lives in a house he owns

Geographic Area

4,324 ₪

4,549 ₪

Jerusalem

4,263 ₪

4,518 ₪

Tel Aviv

4,433 ₪

4,604 ₪

Haifa and the center area

4,495 ₪

4,635 ₪

North

4,471 ₪

4,622 ₪

South

As mentioned: an employer who pays an employee a monthly salary (= salary including pocket money. not including a weekly rest day) lower than the amount detailed in the table – must increase the foreign employee’s salary.

 

בברכה,

א.ב. המרכז הישראלי לעובדים זרים בע”מ

1.04.2023

Уважаемые клиенты, 

В соответствии с решением Министерства финансов от 1.04.2023г.,

Минимальная  зарплата  будет  повышена  до  5,571.75 шек. 

Это касается также и иностранных работников, чья чистая заработная  плата, является ниже минимальной, после всех вычетов, разрешённых законом (см. таблицу ниже).

Работодатель, выплачивающий иностранному работнику заработную  плату выше суммы,  указанной в таблице, не обязан увеличивать ему заработную плату. 

Повышение  касается и изменений оплаты  выходных и праздничных дней

и будeт составлять 380.2 шек

Минимальная  заработная  плата за ежегодный  отпускной  составит  222.87 шек.( в день)

Таблица минимальной  заработной  платы  после  вычетов  на  1.04.2023г.

Работодатель, проживающий в принадлежащeй ему квартире

Работодатель, оплачивающий аренду квартиры

Географическая зона

4,549  шек.

шек. 4,324

Иерусалим

4,518 шек.

шек. 4,263

Тель Авив

шек. 4,604

шек. 4,433

Хайфа и центр

шек. 4,635

шек. 4,495

Север

шек. 4,622

шек. 4,471

Юг

Обратить внимание!

Работодатель,  который выплачивает работнику зарплату (= заработная плата , включающая оплату карманных денег и не вкл. оплату выходных дней) ниже суммы, указанной  в таблице, должен увеличить месячную оплату работника .

 

בברכה,

א.ב. המרכז הישראלי לעובדים זרים בע”מ

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

?זקוק לעובד זר

אנו התאגיד המוביל בהשמת עובדים זרים בתחום הסיעוד בישראל בעל רישיון הפעלת לשכה פרטית מטעם רשות האוכלוסין וההגירה

חייגו עכשיו: 09-7672345
או השאירו פרטים ומיד ניצור קשר